Żadnych tajemnic

Witaj w Serwisie Banki
Wednesday, October 23 2019 @ 05:15 AM CEST

Początkujący makler na rynku finansowym – akcje i obligacje

GeeklogObligacje są papierami dłużnymi. Emitent obligacji pożycza pieniądze na rynku finansowym. Emitentami obligacji są najczęściej rządy, przedsiębiorstwa i władze lokalne. Giełda papierów

Giełdy papierów wartościowych „wymyślono" w XIX wieku po to, by ograniczyć ryzyko inwestorów, którzy kupowali akcje spółek powstających wtedy nowych przemysłów. Kupowanie akcji stwarzało szansę na duże zyski, ale za cenę podjęcia dużego ryzyka. Ograniczenie ryzyka osiągnięto dzięki koncentracji obrotu akcjami w jednym miejscu. Kupione akcje można było dzięki temu bez trudu odsprzedać. Stwarzało to łatwość wycofania się z inwestycji. Obrót akcjami odbywa się na giełdach, a obrót obligacjami — głównie na rynkach pozagiełdowych, na których pośrednikami są najczęściej banici.

Czym się różnią akcję od obligacji?

Przewaga akcji nad obligacjami polega na tym, że akcje oferują relatywnie wyższe stopy zwrotu, jakkolwiek przyczyna występowania stosunkowo dużej różnicy w dochodowości obu rodzajów papierów jest wciąż w teorii finansów nie do końca jeszcze wyjaśnioną zagadką. Przewaga obligacji nad akcjami polega na tym, że jeśli inwestor nie musi odsprzedać obligacji przed terminem ich wykupu przez emitenta, to ma wówczas pewność dotyczącą wysokości stopy zwrotu (jeśli emitent będzie w pełni wypłacalny). Na rynku akcji pewności takiej nie ma. Istotną przewagą obligacji jest również to, że w razie upadłości spółki, prawa posiadaczy akcji są zaspokajane w ostatniej kolejności.

Swapy

Instrumenty pochodne umożliwiają zabezpieczanie się przed ryzykiem niedostosowania uzyskiwanych i dokonywanych przez daną instytucję strumieni płatności w wyniku niekorzystnych zmian cen papierów wartościowych i kursów walut. Instrumenty pochodne można podzielić na dwie podstawowe grupy. Jedną grupę stanowią kontrakty terminowe i transakcje zamiany (swapy). Drugą grupę stanowią opcje. Transakcje terminowe i swapy umożliwiają „zakładanie się" o to, w którą stronę zmieni się cena akcji, kurs walutowy lub stopa procentowa. By zabezpieczyć się przed ryzykiem, trzeba „założyć się", że cena zmieni się dla nas niekorzystnie. Wówczas „wygrana z zakładu” zrekompensuje nam straty, jakie poniesiemy, jeśli niekorzystna dla nas zmiana ceny rzeczywiście nastąpi. Postępowanie na giełdzie zależne jest nie tylko od wiedzy, zdolności maklerskich ale i od szczęścia. Poza tym na wszystko mają wpływ zmieniające się rynki finansowe. Ich kondycja, trendy, tendencje, spadki i wzrost wartości odbijają się na pracy maklera, a tym samym również na jego zarobkach.

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.banki-bez-gwiazdki.pl/trackback.php?id=20160115133534930

No trackback comments for this entry.
Początkujący makler na rynku finansowym – akcje i obligacje | 0 komentarzy | Załóż Konto
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.